Vibroizolace sedadla řidiče

Vibroizolace pletacího stroje

Vibroizolační systém pružícího podstavce sedadla řidiče (hmotnost cca 120 kg při rozmanitém kinematickém buzení) byl realizován v podobě zkušebního vzorku na bázi sedadla GRAMMER
AG., s tím, že pneumatické pružiny byly zavěšeny v nůžkovém mechanismu a pneumaticky propojovány v dvojčinném nebo diferenčním zapojení.

Realizace pneumatického vibroizolačního systému pletacího stroje (váha cca 3 tuny, provozní otáčky 400 až 600 za minutu) byla provedena v podniku HARTMAN – RICO a.s., Veverská Bítýška pomocí pneumatických pružin.

14_1 14_3 14_2
05_1 05_2

Vibroizolace vpichovacího stroje

Vibroizolace stroje na výrobu lan

Realizace pneumatického vibroizolačního systému vpichovacího stroje (váha cca 8 tun, provozní otáčky 300 až 600 za minutu) byla provedena v podniku JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem pomocí kombinace pneumatických a pryžových pružin, které byly doplněny hydraulickými teleskopickými tlumiči kmitů.

Realizace pneumatického vibroizolačního systému stroje na výrobu lan (váha cca 0,8 tuny, provozní otáčky 400 až 600 za minutu) byla provedena v podniku SINGING ROCK s.r.o., Poniklá pomocí pneumatických pružin a hydraulických teleskopických tlumičů kmitů.

04_1

04_2

06_1

06_2

Vibroizolace tkacího stroje

Vibroizolace základové desky

Realizace pneumatického vibroizolačního systému tkacího stroje (váha cca 2 tuny, provozní otáčky 400 až 600 za minutu) byla provedena v podniku TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL s.r.o., Lomnice nad Popelkou, pomocí pneumatických a pryžových pružin.

Realizace pneumatického vibroizolačního systému základové desky zkušebního zařízení (váha cca 50 tun, provozní silová buzení v širokém pásmu frekvencí) byla provedena v podniku ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, pomocí pneumatických pružin v diferenčním zapojení a přídavných pružících objemů v podobě tlakových nádob. Uložení bylo doplněno hydraulickými teleskopickými tlumiči kmitů.

07_1

07_2

08_1 08_2

Vibroizolace hydraulického lisu

Vibroizolace klikového lisu

Vibroizolační systém hydraulického lisu (váha cca 3 tuny při provozních otáčkách 400 za minutu) využívající rovněž hydraulických teleskopických tlumičů kmitů snižuje významně přenos dynamických sil do podloží a zároveň minimalizuje amplitudu kmitů. Realizace byla provedena ve firmě Kern – Liebers, s.r.o., České Budějovice.

Vibroizolační systém klikového lisu (váha cca 8 tun při provozních otáčkách 200 až 300 za minutu) je proveden pneumatickými a pryžovými pružinami. Byl realizován ve firmě ABB Elektro – Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou.

09_1 09_2
10_1 10_2

Vibroizolace kovacího bucharu

Vibroizolace zkušebního zařízení

Vibroizolační systém kovacího bucharu (váha 110 až 270 tun při rázovém buzení) využívá pneumatických pružin a hydraulických teleskopických tlumičů kmitů umístěných v podpěrných panelech. Byl realizován v řadě případů v podniku Tatra Kopřivnice, nyní Lafarge a.s. Kopřivnice.

Vibroizolační systém zkušebního zařízení (cca 1,5 tuny při rozmanitých budících frekvencích) pro zjišťování odolnosti výrobků vůči vibracím byl proveden pomocí pneumatických pružin a hydraulických teleskopických tlumičů kmitů ve firmě Visteon-Autopal, Nový Jičín.

vista 11_2
12_1 12_2

Vibroizolace zkušebního zařízení

Vibroizolace drtiče uhlí

Vibroizolační systém zkušebního zařízení (cca 0,8 tuny při buzení rázovou silou) pro zjišťování odolnosti výrobků vůči rázům bylo provedeno pomocí pneumatických pružin a hydraulických teleskopických tlumičů kmitů zavěšených v samostatném rámu v řadě firem v České a Slovenské republice.

Vibroizolační systém drtiče uhlí (váhy cca 32 tun při provozních otáčkách 1000 za minutu) byl proveden pomocí kombinace pneumatických a pryžových pružin ve firmě MUS a.s., Most.

13_1 13_2
15_1  15_2

Vibroizolace šicího stroje

Vibroizolace pomaluběžného rašlového stroje

Vibroizolační systém šicího stroje (hmotnost cca 120 kg při provozních otáčkách 300 až 400 za minutu) byl proveden pomocí kombinace pneumatických a pryžových pružin s využitím hydraulických teleskopických tlumičů kmitů ve firmě GRUND a.s., Mladé Buky.

Vibroizolační systém rašlového stroje (váha cca 10 tun při provozních otáčkách 400 až 600 za minutu) byl proveden pomocí pneumatických pružin různých nosností. Realizace byla provedena ve firmě JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem.

16_1 16_2
17_1 17_2 17_3 17_4

Vibroizolace rychloběžného rašlového stroje

Vibroizolace horizontálního lisu

Vibroizolační systém rašlového stroje (váha cca 8 tun při provozních otáčkách 800 až 1000 za minutu) byl proveden pomocí pneumatických pružin různých nosností. Realizace byla provedena ve firmě JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Vibroizolační systém horizontálního lisu (váha cca 6 tun, provozní otáčky 300 až 400 za minutu) byl realizován ve firmě ABB Elektro-Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou, pomocí kombinace pneumatických a pryžových pružin.

18_1 18_2 18_3 18_4
19_1 19_2

Vibroizolace rychloběžného vpichovacího stroje

Vibroizolace základového bloku

Vibroizolační systém rychloběžného vpichovacího stroje (váha cca 8 tun při provozních otáčkách 800 až 1000 za minutu) byl proveden pomocí pneumatických pružin a hydraulických teleskopických tlumičů kmitů ve firmě GRUND a.s., Mladé Buky.

Vibroizolační systém základového bloku (váha cca 80 tun při rozmanitém frekvenčním buzení) pro zkušební zařízení, byl proveden pomocí kombinace pneumatických a pryžových pružin s využitím hydraulických teleskopických tlumičů kmitů. Pneumatické pružiny byly alternativně dvojčinně nebo diferenčně zapojovány. Realizace byla provedena ve ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

20_1 20_2
21_1 21_3 21_2

Odpružení náprav vozidel Tatra


K odpružení náprav vozidel Tatra jsou využívány vlnovcové pneumatické pružiny opatřené podle potřeby tvarovanými víky a vnitřními dorazy. Jsou dodávány průběžně podle požadavků konstrukce Tatra a.s. Kopřivnice. Jsou konstruovány pro vysoký přetlak stlačeného vzduchu (max. hodnoty větší než 1,6 MPa).


22_1 22_2 22_3